Leonard D'Orlando

About Leonard D'Orlando

Leonard har jobbat sex år på Onspot i Nordamerika. Fyra år som fälttekniker på östkusten och två år som regional försäljningschef. Under de fyra åren som fälttekniker höll Leonard installations- och underhållsträning för återförsäljare. Leonard genomförde också fordonsparksgenomgångar med åkerier och tillhandahöll teknisk support. Har studerat på University of Maine, med en B.A. examen i Engelska med fokus på utbildning. Leonard har också gått på Texas State Technical College där han fick en doktorsexamen i fordonsmekanik.

Making on time deliveries. Are you prepared?

Leonard D'Orlando, April 28, 2022

For the commercial driver another winter season is behind them, albeit slowly. As Spring approaches, it is a good time to assess the condition of equipment. It is also a good time to look back and evaluate your delivery schedule.

Read more

Subscribe to blog updates

Recent Posts

Posts by Topic

Se all

Follow us