Vad är dragkraft, friktion och väggrepp?

Av Ulrik Andersson,

Oavsett om du kör en liten personbil eller en tung lastbil, måste du ha dragkraft för att komma framåt. Väggrepp är ett vanligt ord och många tror att det bara är ett annat ord för friktion. Men är det verkligen så? Låt oss titta närmare på friktion och dragkraft - vad det är och varför det är så grundläggande för säker körning.

Många har upplevt känslan när däcken förlorar väggreppet och fordonet börjar sladda. Kontrollerad sladd i en personbil kan vara kul, men ett tungt fordon som oväntat får sladd på en väg kan orsaka en mycket farlig situation. När ett fordon får sladd förlorar däcket väggrepp och detta har att göra med sambandet däck och vägyta.

Det handlar om friktion

Låt oss först dyka in i friktionens fysik och lägga till lite gummi och asfalt. Friktion som sådan flyttar inte fordonet framåt. Friktion är en motverkande kraft som motverkar den relativa rörelsen mellan två ytor. Enkelt uttryckt, när du kör, genererar motorn en kraft på drivhjulen som rör fordonet framåt. Friktion är den kraft som motverkar däcksgummit från att glida på vägytan. Det är emellertid inte så enkelt - det är två olika friktioner vi ska överväga. statisk och kinetisk friktion.

Statisk friktion - friktionskraften mellan ytor som inte rör sig i förhållande till varandra.

Kinetisk friktion - friktionskraften mellan ytor som rör sig i förhållande till varandra.

Men när hjulen rullar handlar det inte om kinetisk friktion? Nej. Vid körning på torr asfalt, oavsett fordonets hastighet, är det den statiska friktionen som håller fordonet stadigt på rätt kurs. Om du tittar på det i ett mikroskop - och i mycket långsam rörelse - ser man att det är kontinuerligt nya delar av däcket som kommer i kontakt med vägen när hjulet snurrar.

Friktion är avgörande för manövrering av ett fordon

Nu vet du att statisk friktion håller bilen på rätt kurs. Men det finns också andra situationer när friktion är grundläggande för att fordonet ska kunna fungera som du vill:

  • När du accelererar.
  • När du svänger.
  • När du bromsar.


I dessa situationer är det avgörande att den statiska friktionskraften överstiger andra krafter, t.ex. kinetisk energi, som kan få ditt fordon ur kurs. Annars förlorar du väggreppet. Så, vad påverkar väggreppet? 


Väggrepp är summan av variabler

Det finns faktiskt flera faktorer som påverkar väggreppet. Vissa är kritiska.

  1.  Materialet på kontaktytorna, d.v.s. gummikvalitet och vägytans material.
  2. Strukturen i dessa material, d.v.s den grövre däckmönster, desto bättre väggrepp.
  3. Kraften som pressar samman ytorna, d.v.s fordonets vikt.
  4. Andra material mellan kontaktytorna, t.ex. vatten, is, grus eller oljeutsläpp.
     
I en typisk körsituation är de tre första faktorerna ganska konstanta; vårt fordon har en viss vikt, däck och däckmönster. Följaktligen anpassar vi vår körstil till dessa givna faktorer. Men helt plötsligt kan man bli överraskad av regn och situationen förändras ... 

Statisk friktion kan bli kinetisk friktion

Under vissa omständigheter kan det förekomma exempelvis regnvatten mellan däcket och vägytan. Vattnet fungerar som smörjmedel mellan gummi och asfalt, och den statiska friktionen minskar som resultat. vägen kan bli hal.

När accelerationen på det hala underlaget, och om den pålagda kraften (drivkraften på hjulen) överskrider den statiska friktionen kommer hjulen att förlora greppet.

Vid sväng eller kurvtagning, om centrifugalkraften överstiger den statiska friktionskraften kommer hjulen att förlora greppet. Den kinetiska energin gör då att fordonet går rakt fram trots att du vrider på ratten.

Vad som faktiskt händer här är att när statisk friktion överskrids, tar en annan friktion över; den kinetiska friktionen, som också är känd som dynamisk eller glidfriktion. Fordonet kommer att glida tills denna kinetiska friktion så småningom avtar.

Det spinnande hjulet kommer att fortsätta snurra tills den statiska friktionskraften överstiger den kinetiska friktionskraften - då kommer däcken att greppa igen. 

Friktionskoefficient

Hur långt ett fordon glider och hur hal vägen är, bestäms av friktionskoefficienten.

Olika material och texturer ger olika friktion. Friktionskoefficienten är ett mått på hur mycket friktion ett material eller en textur ger. Denna koefficient är användbar för forskare vid utveckling av nya material för däck och vägytor, men för den genomsnittliga föraren är det tillräckligt att dra slutsatsen att hög friktion är önskvärt - det håller oss stadigt på vägen. 

Vad är skillnaden mellan friktion och dragkraft?

Medan friktion är ett allmänt fysiskt uttryck kan fordonets dragkraft definieras som friktionen mellan ett drivhjulen och vägytan.

"Dragkraft är friktionen mellan ett drivhjul och vägytan. Om du förlorar dragkraft förlorar du väggreppet”

Nu vet du att det hela handlar om friktion. Man inser också att dragkraft som sådan inte kan ökas genom elektroniska system. För att verkligen öka dragkraften måste du fysiskt använda något med en högre friktionskoefficient under däcken, det gör du t.ex. när du sandar en isig väg eller använder snökedjor - du ökar friktionskoefficienten. I slutet av dagen handlar det om friktion i det lilla kontaktområdet mellan däck och väg - och det är allt ren fysik.


Om ditt fordon förlorar dragkraften är det viktigt att få tillbaka den. Ta en titt på några olika metoder för att öka dragkraften.

Olika sätt att öka vägfriktionen

 

Ladda också ner en guide som hjälper dig att förbättra din körning på hala vägar här:

Förbättra din körning på hala vägar

 

Läs mer : Slirskydd för lastbilar och tunga fordon

How to keep up with the schedule Improve performance on icy roads Winter driving tips Slippery Roads Vinterväg tips hala vägar förbättrad framkomlighet på isvägar hur man håller schemat

Ulrik Andersson

Om Ulrik Andersson

Ulrik är Global Brand Manager - Onspot och utgår från huvudkontoret i Vänersborg, Sverige. Han har varit på företaget i över tio år och har arbetat med försäljning, marknadsföring och kundrelationer hela tiden. På fritiden tillbringar Ulrik tiden med sin familj och vänner. På helgen kanske du hittar honom med en kamera. Fotografering har varit en hobby under många år.

Kommentarer

Prenumerera på bloggen

Senaste blog

Inlägg efter ämne

Se allt

Följ oss